• Nazwa:
  • Wnętrza w Akademii Muzycznej
  • Lokalizacja: Wrocław
  • Powierzchna: 1 000 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2016
  • Zespół projektowy: Maciej Konopka, Dorota Mielcarek, Anna Wojnarowska
  • Opis:
  • Koncepcja przebudowy wnętrz w budynku Akademii Muzycznej we Wrocławiu.