• Nazwa:
  • Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Litomska
  • Powierzchna: 1000 m2
  • Etap prac: Projekt zrealizowany, 2008 r.
  • Zespół projektowy: Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Łukasz Siemieniuch
  • Opis:
  • Rozbudowa istniejącego budynku, zaprojektowana tak aby ograniczyć konieczność wycinki istniejących na działce drzew.