• Nazwa:
  • Basen kąpielowy
  • Lokalizacja: Kępno
  • Powierzchna: 200 m
  • Etap prac: Projekt zrealizowany, 2003 r.
  • Opis:
  • Przydomowy basen kąpielowy.