• Nazwa:
  • Basen kąpielowy
  • Lokalizacja: Mikołów
  • Powierzchna: 250 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2008r.
  • Opis:
  • Przydomowy basen kąpielowy.