• Nazwa:
  • Budynek biurowy
  • Lokalizacja: Bielany Wrocławskie
  • Powierzchna: 2200 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2010 r.
  • Opis:
  • Projekt koncepcyjny budynku biurowego.