• Nazwa:
  • Domy jednorodzinne bliźniacze
  • Lokalizacja: ul. Jarzynowa , Wrocław
  • Powierzchna: 600 m2
  • Etap prac: Projekt w trakcie realizacji
  • Opis:
  • 2 domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej z 4 wydzielonymi lokalami mieszkaniowymi.