• Nazwa:
  • Przebudowa dawnego bokserska w Obornikach Śląskich
  • Lokalizacja: Oborniki Śląskie
  • Powierzchna: 5 000 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2013
  • Zespół projektowy: Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Paweł Mazur, Łukasz Siemieniuch, Jakub Zasuń
  • Opis:
  • Renowacja i przebudowa obiektów dawnego bokserska w Obornikach Śląskich dla prywatnego inwestora.