• Nazwa:
  • Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne na Brochowie
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Tatarska
  • Powierzchna: 2 400 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2014
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Paweł Mazur
  • Opis:
  • Koncepcja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Brochowie