• Nazwa:
  • Dom jednorodzinny
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Drogosławicka
  • Powierzchna: 150 m2
  • Etap prac: projekt w trakcie realizacji
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Olga Sokołowska
  • Opis:
  • Dom jednorodzinny z wbudowanym garażem.