• Nazwa:
  • Budynek biurowy przy ul. Fabrycznej
  • Lokalizacja: Kępno, Rynek
  • Powierzchna: 25 400 m2
  • Etap prac: projekt w trakcie realizacji
  • Opis:
  • Rozbudowa istniejącego, historycznego budynku przemysłowego. Nowy budynek nawiązujący formą do przemysłowego otoczenia mieści biura oraz usługi.