• Nazwa:
  • Budynek edukacyjno-badawczy Geocentrum
  • Lokalizacja: Wrocław