• Nazwa:
  • Szpital geriatryczny
  • Lokalizacja: Katowice, ul. Morawa
  • Powierzchna: 3600 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2012
  • Opis:
  • Rozbudowa istniejącego szpitala. Bryła posiada modernistyczny charakter podkreślający funkcję budynku.