• Nazwa:
  • Gimnazjum w Łagiewnikach
  • Lokalizacja: Łagiewniki koło Dzierżoniowa
  • Powierzchna: 2500 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2002 r.
  • Opis:
  • Dwukondygnacyjny budynek gimnazjum dla 250 uczniów wraz z sala sportową.