• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny "Golden House"
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Śrutowa
  • Powierzchna: 3 130 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2014
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Grzgorz Górka, Agnieszka Kotkowska, Agata Wiklik-Szczeblewska, Bartłomiej Święs
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym. Elewacja wykończona różnymi rodzajami klinkieru podzielona jest na mniejsze fragmenty. Na balkonach zastosowano szkło z nadrukiem.