• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy Grota 75
  • Lokalizacja: ul. Stefana Grota Roweckiego 75
  • Powierzchna: 10 000 m2
  • Etap prac: Projekt w trakcie realizacji
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługowym parterem.