• Nazwa:
  • Hotel we Wrocławiu
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Gwarna
  • Powierzchna: 5 000 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny/budowlany, 2013
  • Zespół projektowy: Maciej Konopka, Szczepan Dejnek, Martyna Urban, Jakub Zasuń
  • Opis:
  • Budynek hotelowy z parkingiem podziemnym i dwupoziomowymi usługami w przyziemiu. Elewacja wykończona kompozycją szkła przeziernego i nieprzeziernego z nadrukiem.