• Nazwa:
  • Fabryka firmy Jelfa
  • Lokalizacja: Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
  • Powierzchna: 6000 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2002r.