• Nazwa:
  • Budynek biurowy
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Jesionowa
  • Powierzchna: 2000 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2010 r.
  • Opis:
  • Budynek biurowy z parkingiem podziemnym