• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny "Calma"
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Kamieńskiego
  • Powierzchna: 2 000 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2021r.
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Łukasz Siemieniuch, Joanna Dyraga-Szymkowiak
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym.