• Nazwa:
  • Osiedle "Kasieńka"
  • Lokalizacja: Święta Katarzyna
  • Powierzchna: 10 025 m2
  • Etap prac: projekt w trakcie realizacji
  • Opis:
  • Osiedle budynków wielorodzinnych i dwumieszkaniowych w zabudowie szeregowej