• Nazwa:
  • Budynek biurowy
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Kasprowicza
  • Powierzchna: 2000 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2008
  • Opis:
  • Rozbudowa dawnej willi mieszkalnej o nowe skrzydło i adaptacja budynku na cele biurowe.