• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny "Kaszubska 9"
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Kaszubska
  • Powierzchna: 2 770 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2015
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Paweł Mazur
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny stojący w zwartej pierzei kamienic. Elewacja wykończona jest klinkierem i nawiązuje detalem do otaczającej zabudowy. Dla urozmaicenia bryły zastosowano również przeszklony wykusz.