• Nazwa:
  • Koncepcje budynków wielorodzinnych na Kępie Mieszczańskiej
  • Lokalizacja: Wrocław, Kępa Mieszczańska
  • Powierzchna: 7 000 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2017
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Jakub Hajel, Joanna Dyraga-Szymkowiak
  • Opis:
  • Koncepcje budynków mieszkalnych wielorodzinne,z parkingami podziemnymi na dwóch działkach na Kępie Mieszczańskiej.