• Nazwa:
  • Hotel w Kępnie
  • Lokalizacja: Kępno, Rynek
  • Powierzchna: 1 500 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2018
  • Zespół projektowy: Maciej Konopka, Maciej Dmochowski, Joanna Dyraga, Doris Fuławka, Dorota Mielcarek, Monika Sarnot-Pakuła, Aleksandra Słota
  • Opis:
  • Przebudowa i rozbudowa XIX-wiecznej kamienicy na Rynku w Kępnie. Wewnątrz będzie znajdował się hotel oraz restauracja, a pod szklaną nadbudową - duże apartamenty hotelowe.