• Nazwa:
  • Osiedle budynków jednorodzinnych i wielolokalowych
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Polan, Kiełczów
  • Powierzchna: 12 700m2
  • Etap prac: Projekt w trakcie realizacji