• Nazwa:
  • Budynek mieszkalno-biurowy
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Kołłątaja
  • Powierzchna: 4550 m2
  • Etap prac: Projekt koncepcyjny, 2008 r.
  • Opis:
  • Rozbudowa i nadbudowa istniejącej kamienicy. Charakterystycznym elementem budynku jest nadbudowa widoczna z ul. Kołłątaja.m