• Nazwa:
  • Koncepcje hoteli, Wrocław
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2008r.