• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny "Krzycka 92"
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Krzycka
  • Powierzchna: 11 300 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2011
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Michał Brzecki, Kacper Kaczmarek, Maciej Nowaczyk
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym i usługami w parterze. Budynek ma rzut litery E i kaskadowo ukształtowaną bryłę, tworzącą tarasy