• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny "La Boheme"
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. H.Pobożnego
  • Powierzchna: 10 700 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2016
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Dorota Mielcarek, Łukasz Siemieniuch, Martyna Urban, Anna Wojnarowska
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym. Elewacja podzielona jest na mniejsze fragmenty i nawiązuje detalem do otaczających kamienic.