• Nazwa:
  • Zespół usługowo mieszkaniowy w Łomiankach
  • Lokalizacja: Łomianki, ul. Warszawska
  • Powierzchna: 23 600 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2008 r.
  • Opis:
  • Zespól budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługowym parterem wraz z budynkiem biurowym