• Nazwa:
  • Osiedle mieszkaniowe Maślice Małe
  • Lokalizacja: ul. Reszelska, Maślice Małe
  • Powierzchna: 12 000m2
  • Etap prac: Projekt koncepcyjny, 2007r.
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługowym parterem.