• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny przy ul. Nepalska
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Nepalska
  • Powierzchna: 3 000 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2018
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Martyna Urban, Anna Zawada
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny na Brochowie