• Nazwa:
  • Zespół budynków jednorodzinnych
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. gen. Marii Wittek
  • Powierzchna: 1 100 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2016
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Paweł Mazur, Dorota Mielcarek, Agata Wiklik-Szczeblewska, Anna Wojnarows
  • Opis:
  • Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Bryły urozmaicają wykusze i ryzality, zaś na elewacji zastosowano tynk i grafitowe wstawki ceramiczne.