• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny "Old Town Residence"
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Wszystkich Świętych
  • Powierzchna: 1 600 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2014
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Agata Wiklik-Szczeblewska
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany w zabytkowym centrum Wrocławia. Posiada elewację wykończoną klinkierem