• Nazwa:
  • Budynek jednorodzinny
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Fasolowa
  • Powierzchna: 200 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2017
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Natalia Cymerman, Karolina Przepióra
  • Opis:
  • Budynek jednorodzinny dla klienta indywidualnego. Składa się z połączonych trzech brył przykrytych dachami pulpitowymi. Na elewacji zastosowano klinkier o różnej grubości, tworzący kompozycję światłocienia.