• Nazwa:
  • Budynek biurowy przy ul. Opolskiej we Wrocławiu
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Opolska 131
  • Powierzchna: 2 000 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2011
  • Zespół projektowy: Maciej Konopka, Julia Koczur, Agata Wiklik-Szczeblewska
  • Opis:
  • Trzykondygnacyjny budynek biurowo-usługowy.