• Nazwa:
  • Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Łodzi
  • Lokalizacja: Łódź, ul. Traktorowa
  • Powierzchna: 70 000 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2011
  • Zespól projektowy:
  • Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Agnieszka Kotkowska, Paweł Mazur, Łukasz Siemieniuch, Jakub Zasuń
  • Opis:
  • Koncepcja osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami w rejonie ulicy Traktorowej w Łodzi