• Nazwa:
  • Pawilon 1 ESK 2016
  • Lokalizacja: Rynek, Wrocław
  • Powierzchna: 24 m2
  • Etap prac: Projekt koncepcyjny, 2010 r.
  • Opis:
  • Pawilon promujący miasto Wrocław na Europejska Stolicę Kultury 2016