• Nazwa:
  • Budynki wielorodzinne przy ul. Polnej
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Polna
  • Powierzchna: 3 000 m2
  • Etap prac: projekt w trakcie realizacji
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Łukasz Siemieniuch, Anna Zawada
  • Opis:
  • Zespół dwóch budynków wielorodzinnych na Brochowie.