• Nazwa:
  • Przychodnia lekarska
  • Lokalizacja: Kępno
  • Powierzchna: 340 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2007 r.
  • Opis:
  • Przychodnia lekarska do 6 gabinetów. Budynek prefabrykowany w technologii szkieletowej.