• Nazwa:
  • Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne
  • Lokalizacja: Wrocław ul. Przyjaźni
  • Powierzchna: 8150 m2
  • Etap prac: Projekt koncepcyjny, 2010 r.
  • Opis:
  • Zespól budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługowym parterem