• Nazwa:
  • Budynek apartamentowy
  • Lokalizacja: Wrocław ul. Racławicka
  • Etap prac: Projekt zrealizowany, 2003 r.
  • Opis:
  • Luksusowy budynek mieszkalny wielorodzinny z podziemnym parkingiem.