• Nazwa:
  • Budynek apartamentowy
  • Lokalizacja: Wrocław ul. Saperów
  • Powierzchna: 2 950m2
  • Etap prac: Projekt zrealizowany, 2010 r.
  • Opis:
  • Luksusowy budynek mieszkalny wielorodzinny z podziemnym parkingiem.