• Nazwa:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Sienkiewicza
  • Powierzchna: 11 000 m2
  • Etap prac: projekt w trakcie realizacji
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Jakub Hajel, Agnieszka Tyszkowska
  • Opis:
  • Rozbudowa zabytkowego budynku o część frontową wraz z przywróceniem pierwotnej bryły dachu. Wewnątrz znajdują się mieszkania i lokale usługowe na parterze a także parking podziemny