• Nazwa:
  • Apartamentowiec przy ul. Skarbowców
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Skarbowców
  • Powierzchna: 3 700 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2008 r.
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny