• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny przy ul. Ślężnej
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Ślężna
  • Powierzchna: 18 400 m2
  • Etap prac: projekt w trakcie realizacji
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Agnieszka Kotkowska, Maciej Nowaczyk, Bartłomiej Święs
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym