• Nazwa:
  • Budynek SPA
  • Lokalizacja: Kępno
  • Powierzchna: 860 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2010
  • Opis:
  • Rozbudowa dawnej willi mieszkalnej o nowe skrzydło i adaptacja budynku na cele biurowe.