• Nazwa:
  • Budynek mieszkalny, przyjaźni 22
  • Lokalizacja: Wrocław
  • Powierzchna: 860 m2
  •  
  • Opis:
  • Rozbudowa dawnej willi mieszkalnej o nowe skrzydło i adaptacja budynku na cele biurowe.