• Nazwa:
  • Hotel w Świeradowie
  • Lokalizacja: Świeradów Zdrój
  • Powierzchna: 5 000 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2016
  • Zespół projektowy: Maciej Konopka, Joanna Dyraga, Jakub Hajel
  • Opis:
  • Koncepcja hotelu z restauracją, basenem i SPA w przyziemiu.