• Nazwa:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny w centrum Szczecina
  • Lokalizacja: Szczecin, Ulica Szarotki
  • Powierzchna: 17 600 m2
  • Etap prac: projekt w trakcie realizacji
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Joanna Dyraga-Szymkowiak, Paweł Mazur, Adrianna Ostrowska
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i parkingiem podziemnym